per  Gillian Westray.


cua_blanca_3

Les següents explicacions, consells i observacions han estat compilades per l'experiencia en una unitat de rehabilitació portada per una única persona. Aquestes notes no es tracten d'una recerca científica com a tal però estan basades en el coneixement de la biologia de l'espècie al seu entorn natural i provant en el possible replicar la natura o oferir el que de forma lógica se li pugui asemblar. Aquesta experiència ha estat obtinguda al llarg de 10 anys, amb uns centenars d'ocells, on cada temporada s'ha après alguna cosa i s'han aplicat millores.

 L'índex d'èxit, això vol dir d’alliberament, ha estat de forma consistent en un 85% dels ocells ingressats.

 

Veure més informació a la secció Hirundinae 

   

Gillian Westray  està especialitzada en la rehabilitació de falciot, orenetes comunes i orenetes cuablanca. El seu centre està a South Worcestershire. al Regne Unit. Treballant amb www.swift-conservation.org la Gillian intenta millorar els protocols de rehabilitació per aquestes espècies, creant estudis de cas i donant consells generals.