Please use "Google Translator" until the author' English translation is completed, or for other languages

 

Exàmen clínic
 

L’examen clínic inicial del falciot trobat, així com de qualsevol altre especie, hauria de ser fet per un veterinari especialitzat o en la seva mancança un rehabilitador de fauna. En aquest cas, el veterinari hauria de revisar al pacient i donar indicacions si calguessin. 

Si trobem un falciot i el volem portar a un veterinari, hem de saber que no sempre trobarem a les clíniques de gats i gossos, professionals experts en fauna salvatge. Per això cal fer arribar els polls trobats als Centres de Recuperació de Fauna Salvatge tan ràpid com sigui possible. 

L'apartat "ocell trobat" dona indicació de que cal fer i on trucar en cas de trobar un poll de falciot.

 

Informació del donant

Abans de començar l'examen clínic, és important tenir certes referencies de com el falciot ha arribat al centre.

Aquesta informació pot ajudar a definir la causa de l'ingrés i ajudar a un millor pronòstic i recuperació. Exemple: A caigut a un basa d'aigua (on podria haver-hi oli)?, l'hem tret de la boca d'un gat ?, l'hem trobat dins la xemeneia? o ha picat contra una finestra?.

S'ha recuperat d'un niu on feien obres?. Això podria ajudar a fer un avís als Agents Forestals per fer un control i potser aturar les obres. El falciot és una espècie protegida i no és poden destruir els nius a l'època de cria.

Que se li ha donat per menjar? Se li ha donat algun medicament? Quants dies l'han tingut? etc.


Observació del pacient

 

Generals, de la caixa on ha arribat, de la posició i comportament de l'ocell

 

Ocell a la mà

 • Valoració de l'estat corporal (palpació de la quilla)

 • Condició general del plomatge (barres d'estrès, plomes trencades, brut, ...)
   
 • Ferides externes al cos (mossegades gat, ...)
   
 • Ulls (ullets, sang, ...).
   
 • Bec i boca (ruptura bec, color mucoses, plaques, ...) 
   
 • Ales (fractures, ...)
   
 • Potes i peus (fractures, gangrena seca, ...)
   
 • Cloaca (femtes, sang, ...)
   
 • Temperatura corporal (hipotèrmia, ...)
   
 • Ectoparàsits

 

En cas de sospita d'alguna condició que pugui ser contagiosa (ex. plaques a la boca),
el pacient s'ha de mantenir en un habitacle separat i fer ús de material exclusiu.

 

 

L'exploració del poll requereix que la manipulació sigui mínima i l'examen físic ràpid.

El poll s'ha de deixar en un lloc trànquil a una temperatura controlada.

No s'ha d'alimentar al poll fins que s'hagi estabilitzat i recuperat la temperatura corporal.


 

 


Registre

 • Les dades clíniques són registrades per cada individuu. 
   
 • El pes és un valor important a obtenir per fer un seguiment del creixement, i
  per ajustar les dosis de fàrmacs i fluids. 
   
 • Cada individual és marcat amb una anella numerada per controlar la seva evolució.  

pes

Categories clíniques 

Categoria

Condició corporal

Altres signes clínics

1

Aparenment normal

2

Perdua moderada de pes

Baix nivell de deshidratació

3

Emaciació

Deshidratació severa, feblessa

4

Caquèxia

Deshidratació molt severa, anorèxia, feblessa greu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Full de registre individual i obtenció del pés d'un poll arribat al centre

 

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site