Presentació

 

Enric Fusté           BSc (Llic.Biologia) MSc Wild Animal Biology MRSB


Durant els darrers tres anys 2008,2009 i 2010 s'ha realitzat una investigació sobre la cria del falciot, en l'ús i els resultats finals sota diferents tipus de dietes. La investigació s'ha dut a terme al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa a Barcelona.

 Aquesta plana web pretén exposar l'experiència al llarg d'aquests tres anys de recerca, i suggerir el Protocol de Maneig utilitzat en el Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, com a resultat d'aquesta investigació, amb una dieta basada en el cuc de la farina que ha donat uns grans resultats en termes de supervivència i condició final de polls i també adults.

Agraïments >>

 

Són molts els polls de falciot que arriben al centres de recuperació de fauna salvatge de tot Europa durant l'època de cria . Els centres de recuperació poden trobar-se amb dificultats a l'hora de criar a mà un gran nombre de polls d'aus insectívores, donat pel nombre limitat d'espècies d'insectes que es poden trobar comercialment i pel seu elevat preu. Aquestes limitacions han portat a la necessitat d'utilitzar dietes alternatives, que sens dubte són poc òptimes. Fórmules que utilitzen diferents tipus de carn, pinsos de gos i de gat o fins i tot  formatge! Moltes vegades l'ús d'aquestes dietes és també pel desconeixement dels seus resultats, difícil d'entendre de vegades quan son utilitzades per  professionals en la rehabilitació de fauna.

Internet és plena de fonts d'informació que recomanen dietes incorrectes i no òptimes per a la cria de polls, particularment insectívores. Fonts provinents d'inclús institucions/organitzacions reconegudes i en principi "creïbles". Aquesta informació errònia arriba també a particulars que troben polls al carrer i segueixen aquestes dietes aconsellades.

Basat en els resultats empírics d'aquesta investigació, es pot afirmar que les dietes no basades en insectes (en aquest cas dietes formulades amb pinso per a gats, i dietes formulades amb carn de de rata) produeixen resultats negatius en termes de supervivència i rendiment final (pes, plomatge, vol, etc.).

Personalment, recomano la interrupció de l'ús de dietes no basades en insecte per a la cria i rehabilitació de falciots i altres insectívors. L'ús de dietes òptimes posa en evidència el fet que tots els ocells tenen una alta probabilitat de supervivència fins i tot quan arriben en condicions clíniques greus. Dietes utilitzant només insecte demostren que es pot descartar un protocol de sacrifici a l'ingrés només basat en una pobre condició corporal.

 

Enric Fusté