Please use "Google Translator" until the author' English translation is completed, or for other languages

 

Alimentació dels polls

La resposta natural dels polls és demanar el menjar al pares quan arriben al niu. Ho fan amb una gran excitació per ser notats davant els germans i captar l'atenció dels progenitors.

Un poll que no demana és ignorat pels seus pares i condemnat a morir.

Es fan notar cridant i sacsejant el cap i les ales. Intenten empassar-se el que tinguin mes a prop, de vegades inclús el cap d'algun dels seus germans.

pollets_demanant

Amb aquest comportament, estimulat amb una dieta correcta, l'alimentació per part del criador es més senzilla. 

El comportament de demanar es pot allargar quasi fins al final del creixement, quan el volander ja està a punt per ser alliberat.

Tot i això, durant els darrers dies, els polls demanen amb menys insistència o deixin de demanar. Potser no ho faran tan efusivament, però engoliran sense problema el menjar un cop els hi posem l'insecte a la boca.

En alguns casos es neguen totalment a engolir res més, i pot caldre forçar l'alimentació per mantenir un bon pes. Aquest seria el cas de per exemple volanders que han arribat al centre ja crescuts i no demanen. Poden arribar molt prims i cal que guanyin pes abans del seu alliberament.

En casos greus, polls que arriben molt debilitats, aquest poden trigar a demanar o tenir dificultats per engolir tot el insecte que els donem.

En aquest casos, optem per donar grills sense potes. No és per un aspecte nutricional relacionat amb la composició de l'insecte, sinó per poder facilitar l'administració. 

 Un grill sense potes adquireix una forma de càpsula que es més fàcil de col·locar gola endins.

Intentarem donar inicialment un o dos grills, anant augmentat a mesura que el poll accepti més aliment.

Ens podem trobar que el poll vomiti el menjar, en aquest casos almenys hem d'intentar donar-li un insecte cada vegada, incrementan les preses a cada hora.  

donant_grill

 

Donat que els cucs de la farina han estat prèviament ofegats, o la resta d'insectes descongelats, ja es fa un aport d'aigua. Així no cal administrar líquid acompanyant l'alimentació.

Només en polls greus, deshidratats, que no accepten encara el menjar, els podem donar aigua amb unes pinces, gota a gota, per anant fent un aport líquid al pacient. Aquest polls han d'estar sota tractament de teràpia de fluids fins que estiguin estabilitzats i comencin a menjar aliment sòlid.

Per alimentar el poll de falciot, l'ocell es sosté amb molta suavitat amb una ma. Persones que els suïn les mans, haurien d'utilitzar un mocador de cotó per subjectar el poll, evitant perjudicar les plomes. 

De vegades no és senzill mantenir el poll quiet, sobretot quan demanen menjar de manera excitada. És molt important mantenir-lo inmobilitzat per evitar es pugui fer malbé les plomes i inclús luxar una ala.

El bec s'obre amb molt de compte amb l'ungla de la mà que no subjecta el poll, i es mantindrà oberta amb un dit de la mateixa mà que si subjecta el poll.

Amb unes pinces de punta arrodonida, se li col.loca un grapat d'insecte ja dins la boca. Deixant anar el dit que manté la boca oberta farà que el pollet engoleixi els insectes.

Se l'alimentarà d'aquesta manera dos o tres vegades fins que mostri el pap ben ple. 


obrin_boca

donant_cuc

Aquest procediment s'ha de fer amb molta cura per evitar que li puguem trencar el bec al falciot.

Mai s'ha d'obrir la boca estirant les plomes de sota la boca, doncs aquestes es podrien arrancar.

No es pot alliberar un poll amb mancança de plomes cobertores. La de cobertura tèrmica podria ser letal pels falciots, doncs poden arribar a volar a grans alçades on les temperatures són extremadament baixes.

Cuidadors experts han de supervisar sempre a les persones que s'inicien en l'alimentació de falciots.

 

Preses i quantitats

S'han de definir horaris estrictes per les alimentacions.

Es recomana com a mínim, per a polls ja plomats, una presa d'alimentació cada 3 hores, amb unes 5 alimentacions diàries (8:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00).

En polls petits, encara despollats o polls greus, els intervals s'han d'ampliar a preses d'alimentació cada 1:30 hores.

La quantitat d'aliment pot variar en funció de molts factors, com ara l'edat o la condició física. Un poll de falciot podrá arribar a menjar uns 20 grams d'insecte al dia. 

A la natura s'ha estudiat que un niu amb dos polls pot rebre 50 grams d'insecte per part dels pares. 

Sempre que sigui possible, s'aconsella augmentar les alimentacions diaries, el que podria significar augmentar el pes final.

Tot i això, el pes final assolit amb les 5 alimentacions es pot considerar òptim amb resultats similars als observats al camp, sempre que proveïm la quantitat recomanada.

 

Saliva

Els pollets en néixer tenen el seu sistema digestiu estèril. Els pares aporten la inoculació mitjançant la saliva, així els joves capaciten el seu sistema immunitari i també obtenen la correcta flora intestinal. Polls molt joves arribats al centre possiblement no han tingut l'oportunitat d'una capacitat plena, de la mateixa manera que els pollets que puguin haver nascut d'incubadora. Per evitar que aquests polls siguin susceptibles a infeccions que poden resultar en la mort, es recomana l'ús de falciots adults donants de saliva. En diverses de les preses al dia, algun dels insectes pot ser passat per la boca de l'adult abans de ser donat al pollet. De la mateixa manera es podria passar per restes d'excrements de l'adult abans de donar-ho al pollet. L'equip veterinari had'assegurar que el donant és completament sa, podent-se usar un adult irrecuperable (amb luxació) en bona condició física.

Videos d'alimentació

Varis

Polls a la naixedora, alimentats cada 1h30, en aquest cas amb grill.

Els polls es col.loquen en grups, amb paper absorvent com a sustracte.

Mes endavant se'ls col.loca material on puguin agafar-se amb les urpes.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Poll demanant menjar de forma excitada, mostrant el comportament natural i normal.

Aquest comportament s'hauria de mostrar en tot els polls.

Polls greus, amb una dieta correcte, recuperen aquest comportament en poc temps.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Els grills es donen sencers amb cap i potes, excepte en polls greus on s'extreuen les potes per facilitar l'administració i evitar que el poll vomiti.

  Dim lights Embed Embed this video on your site  

Polls de ballester dins un tanc de vidre on s'han mantingut amb els seus nius originals.

Presa d'alimentació amb cuc de seda.

Es controla la temperatura dins el tanc, molt important en ell polls més joves.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Alimentació amb presa viva.

Les boles d'aliment que porten els pares están compostes de multitud d'insectes. Poden contenir insectes encara vius al moment d'alimentar els polls.

Alguns autors parlen que alimentació amb presa viva estimula el tracte digestiu.

Amb falciots alimentats amb insecte viu, sembla que la saliva ofega ràpidament a l'insecte (Observat quan s'extreu l'insecte de la boca als pocs moments).

Aquest vídeo mostra un poll de ballester alimentat amb un cuc de seda encara viu.

Alimentar amb presa viva quan no és necessari podria tenir aspectes ètics a considerar.

Dim lights Embed Embed this video on your site

El poll de falciot accepta sense cap problema fins a dos cucs de seda de considerable tamany.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Un poll de falciot alimentat amb cucs de seda i cucs de mel.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Alimentació feta especialment per aquest vídeo!

S'observa el comportament normal dels poll quan els pares arriben al niu, fent notar la seva posició. 

Al mateix tanc conviuen polls molt petits de ballester i falciot.

El que mostra aquest vídeo no és el procediment normal d'alimentació de polls. El protocol requereix agafar poll per poll, controlant que tots mengin i ho facin de forma suficient. 

Un control diari de pes és la millor indicació per controlar un bon creixement del poll.  

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

Dieta Base, cuc de la farina


Poll de falciot alimentat amb la dieta de cuc de la farina. S'observa la complementació amb altres insectes.

Els polls són identificats amb una anella numerada pel seu seguiment i control.

També són marcats amb punts de tipex per una ràpida identificació dins la caixa. 

Dim lights Embed Embed this video on your site

Alimentació amb cuc de la farina i panerola argentina. 

Dim lights Embed Embed this video on your site

Es pot observar algún cuc de la farina viu que no causarà cap problema al poll. 

Dim lights Embed Embed this video on your site

Les marques de tipex es poden fer al cap, a l'esquena, colze dret o esquerra, etc. Això facilita el control de pes fent una identificació ràpida del poll dins cada caixa, evitant molestar-lo tenint que identificar el número de l'anella a la pota.

Dim lights Embed Embed this video on your site

El poll no ha acceptat el grill. El podem donar a un altre falciot.

Això no ho faríem entre polls que sabem poden tenir alguna condició contagiosa o polls sota tractament veterinari.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Una atenció més individualitzada, dedicant més temps a cada poll semblaria que és més recomanable, tot i que possiblement no necessària.

Atenció especial per polls greus i amb problemes per menjar.

Atenció individualitzada només ha de servir per un control estricte del pes o un control del desenvolupament de les plomes.

A part d'això, l'alimentació es pot fer de forma ràpida, com ho farien els pares al camp, donant la bola de menjar i desapareixent de nou a buscar més insectes.

Entre germans, ja s'empolainen, i no cal que ho fem nosaltres.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Alimentant sense parar.

Hi han 300 polls més esperant. S'alimenten ràpid però cap es queda sense menjar.

Dim lights Embed Embed this video on your site