Please use "Google Translator" until the author' English translation is completed, or for other languages
 

 

Altres insectes que complementen la

Dieta del cuc de la farina

utilitzats al centré de recuperació

 


Cuc de seda (Bombix mori)         Produits al Centre de Recuperació

cuc_de_seda cuc_de_seda_congelat

Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 

Panerola argentina (Blaptica dubia)    Produits al Centre de Recuperació

 cucaracha_argentina

plat_panarola 

  Dim lights Embed Embed this video on your site

 

 

Arna de la cera o cuc de mel (Galleria mellonella)    Produits al Centre de Recuperació i també comercials

cuc_de_mel_1 

 


Grill comú (Acheta domesticus♂            Poducció comercial

acheta_domesticus
acheta_congelat

 

 

Grill negre (Gryllus bimaculatus) ♂         Poducció comercial

grillus_bimaculatus
grillus_congelat


Insecte salvatge

 

Capturats pel Servei de Plagues amb paranys de feromones  (sense insecticides)

 

Coleòpters de diferents espècies

coleopters_congelats coleopters_congelats_2

 

 Distribuidors

Venda de cucs de la farina i altres insectes


la_grilleria

 

 

alcotan