Higiene 

 

Atenció primària

Abans de manipular un falciot arribat al centre, rentar-se les mans amb aigua i sabó, assecar-les i desinfectar-les o utilitzar guants d'un sol ús.

No reutilitzar i rebutjar les caixes on hi hagi hagut/transportat altres animals.

Controlar la data d'obertura del sèrum (SRL) i que estigui en bones condicions.

Mantenir els medicaments sempre en la nevera, excepte el sèrum que es manté a una temperatura de 39º C.

No reutilitzar les xeringues usades i col·locar sempre les agulles hipodèrmiques en el recipient exprés per a això.


Habitacles

El sustracte de paper de paper de cuina s'ha de canviar quan sigui necessari, normalment en cada presa d'alimentació.

Periodicament s'ha de comprovar el sustrate de cartró, eliminant restes d'insecte que es poden haver acumulat a la base, i canviar aquest cartró quan sigui necessari.


Alimentació

Abans de cada presa d'alimentació. Rentar-se les mans amb aigua i sabó, assecar-les i desinfectar-les.

Controlar el material exclusiu per a individus amb possibles condicions contagioses.

Netejar i desinfectar el material utilitzat SEMPRE abans i després de cada presa.

Preparar el menjar diàriament, sempre que es pugui no utilitzar insectes descongelats el dia anterior. Mai deixar aquests insectes en aigua, i controlar la seva condició abans de l'alimentació (descartar insectes ennegrits, mala olor,…)

Netejar les taules després de cada presa. Al final del dia es desinfecta SEMPRE la zona de treball, escombrant i fregant el terra al final del dia o quan sigui necessari.

No deixar cap galleda ni recipient amb aigua, si cal deixar-los, SEMPRE TAPATS per evitar accidents amb ocells escapats.