Please use "Google Translator" until the author' English translation is completed, or for other languages

 

Habitacles

 

 

apus_room


Caixes o cubetes de plàstic o fusta poden ser utilitzades per mantenir els polls de falciot fins el moment del seu alliberament. Es poden utilitzar caixes per una distribució horitzontal o vertical.


caixes_fusta

També es poden utilitzar caixes de fusta tractada, com les utilitzades aquí, sense cap aditiu químic, filferro galvanitzat per tal d'evitar el rovell, especials per a ús alimentari.

caixes_fusta_individual

 

caixes_verticals

dins_caixa_1

 

Les caixes haurien d'estar tapades, sobretot a les ultimes etapes de creixement, docs els polls podrien escapar-se dins la zona de treball amb el risc conseqüent.

escapant

Per simular un ambient natural, on els nius poden estar en una foscor absoluta, els polls es poden mantenir dins caixes opaques i tancades, sempre i quan les caixes estiguin airejades per mantenir circulació d'aire i evitar condensació.

És primordial que l'habitacle estigui net, però tampoc a extrems asèptics! Això evitarà que els joves s'embrutin el plomatge amb els seus excrements.

A la natura, els polls normalment es mantenen dins la cassoleta del niu, composta de diferents elements que els pares han anat recollint a la natura. Cassoleta que te una textura relativament tova. Un cop els polls van creixent, ja es mouen per dins el niu, on segurament, la superfície ja es mes dura, tot i que òbviament variara depenent del forat que hagin triat els progenitors. 

Com a base a la caixa, es pot col·locar cartró ondulat, per trencar una mica la rigidesa de la caixa i com a substrat de contacte amb els polls s'utilitza paper de cuina absorbent. Aquest absorbeix humitat de les excrements evitant així que s'embrutin les plomes. Aquest paper ha de ser canviat periòdicament al moment de fer les preses d'alimentació.

cartaro_ondulat

Es recomanable posar polls junts, entre altres beneficis mantenen la temperatura i també s'empolainen uns als altres.Seria també recomanable posar dins les caixes, cassoletes simulant un diu, cobertes de paper absorbent de cuina que també serà canviat periòdicament.

cassoleta

Els polls molt petits s'han de mantenir en un ambient més controlat. Al mercat existeixen productes especialitzats, com ara les naixedores, que fan la funció d'una incubadora, mantenint temperatura i humitat estables. 

hatcher

hatcher_incubator


En cas de no poder accedir a aquestes incubadores, es pot utilitzar tancs de vidre (terraris de rèptils o aquaris), on es mantenen a certa temperatura col.locat mantes escalfadores a sota, i mantinguen un bol amb aigua dins per augmentar humitat. Per evitar condensació, els tancs no haurien de ser tancats hermèticament, un drap seria suficient per cobrir la part superior.

Els polls que estan sota tractaments veterinaris particulars, com ara dins els 3 dies d'administració d'ampicillina, teràpia de fluids, etc, es poden mantenir a les caixes estàndards però a una temperatura superior, col·locant esterilles elèctriques sota les seves caixes.

ampitab


Caixes de plàstic distribuïdes horitzontalment, on es pot observar la base feta amb cartró ondulat, la cassoleta fent de niu i el paper de cuina utilitzat com a sustracte. S'observen també tancs de vidre amb funcionalitat d'incubadora on es mantenen polls més joves (amb cassoletes fent de niu on el sustracte són pedres petites). Els tancs de vidre són també utilitzats pels nous ingressos, són col.locats els falciots acabats d'arribar per la seva observació abans de ser assignats a habitacles estàndards.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Polls de falciot negre i ballester a la naixedora, on es manté una temperatura i humitat constants. En aquest cas s'utilitza com a sustracte un material esponjós que fa que els polls es puguin agafar a la superfície, evitant problemes de malformació a les potes. Els polls s'estan alimentant amb una presa de cuc de mel (Galleria mellonella), part de la dieta del cuc de la farina.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Àrea de rehabilitació del falciot negre. Polls amb condicions normals menjant la dieta base de cuc de la farina dins caixes en distribució vertical (plàstic) i horitzontal (fusta), àrea de tractament amb els polls que reben medicació, àrea dels polls tractats 3 dies amb ampicillina i la zona d'ingrés amb tancs de vidre.

Dim lights Embed Embed this video on your site